Přiveď shoppera

Každé doporučení má svoji cenu. Jsme si toho vědomi, a proto jsme dali dohromady tyto podmínky. 

PODMÍNKY AKCE PŘIVEĎ SHOPPERA

Podmínky pro získání odměny za doporučení mystery shoppera.

  1. Doporučitelem může být kterýkoli mystery shopper Hello Innovation, s.r.o., který má platně uzavřenou pracovní smlouvu (DPP nebo Smlouvu o spolupráci pro OSVČ).
  2. Doporučitel a doporučený mystery shopper nemohou být jedna a tatáž osoba.
  3. Pro evidenci doporučení stačí při registraci nového mystery shoppera uvést jméno a příjmení Doporučitele do zvláštní kolonky uvedené v registračním formuláři.
  4. Doporučení není možné nahlásit zpětně.
  5. Celkový počet doporučených mystery shopperů není nijak omezen.
  6. Výše odměny za doporučení je 20% z hrubé výše vaší odměny za všechny provedené mystery návštěvy v daném měsíci.
  7. Odměna bude Doporučiteli poskytnuta formou navýšení odměny za všechny provedené mystery návštěvy o 20% po dobu 2 po sobě jdoucích měsíců v rámci následujících vyúčtování. Prvním měsícem s navýšenou odměnou je vždy měsíc, ve kterém doporučený mystery shopper splnil podmínky.
  8. Odměnu nelze rozdělit do různých měsíců.
  9. Pokud Doporučitel doporučí více mystery shopperů, kteří splní podmínky, vždy se mu připočítá 10% za každého dalšího mystery shoppera, který splní podmínky. Tedy např. pokud doporučí 1 mystery shoppera, který splní podmínky, obdrží navíc 20% k odměně na následující 2 měsíce. Pokud doporučí dalšího (druhého) mystery shoppera, který splní podmínky obdrží navíc dalších 10%, tedy celkem 30% navíc k odměně na 2 měsíce.
  10. Podmínkou pro poskytnutí odměny je, aby doporučený mystery shopper provedl správně a úplně 10 (slovy: deset) mystery návštěv. Doporučitel má na odměnu nárok v měsíci, kdy doporučený mystery shopper provedl 10. (slovy: desátou) mystery návštěvu.

Praktický příklad A1:

Pavel B. se registruje v měsíci lednu do databáze Hello Innovation a jako svého Doporučitele uvede Josefa A.
V měsíci únor Pavel B. vykoná 7 mystery návštěv a Josef A. 12 mystery návštěv.
V měsíci březen Pavel B. vykoná 5 mystery návštěv a Josef A. 6 mystery návštěv. V tomto měsíci Pavel B. splnil podmínky doporučení (7 návštěv + 5 návštěv = 12 návštěv) a jeho Doporučitel Josef A. má od března nárok na odměnu za doporučení.

Odměna za doporučení je počítána: Josef A. vykonal v březnu 6 mystery návštěv v celkové odměně 1000,- Kč hrubého. Odměna za doporučení Pavla B. je 20% navíc. Tedy, březnová mzda Josefa A. bude 1200,- Kč hrubého.

Co když doporučím více aktivních mystery shopperů? 

Pokud Doporučitel doporučí dalšího mystery shoppera, a ten splní podmínky v měsíci kdy již Doporučitel čerpá odměnu 20% za prvního mystery shoppera. Doporučiteli vzniká nárok na zvýšenou odměnu o dalších 10%, tedy celkově 30% navíc k odměně na 2 měsíce. 

Praktický příklad A2:
Pokračování praktického příkladu A1.
Josef A. doporučil v únoru Renatu C.
Renata C. během března provedla 4 mystery návštěvy.
Renata C. v dubnu provedla 9 mystery návštěv. (4 návštěvy + 9 návštěv = 13 návštěv)

V měsíci dubnu čerpá Josef A. 20% navíc za doporučení Pavla B. a zároveň mu vznikl nárok na odměnu za doporučení Renaty C.

Odměna za doporučení je počítána: Josef A. vykonal v dubnu 12 mystery návštěv v celkové odměně 2200,- Kč hrubého. Odměna za doporučení Pavla B. je 20% navíc (březen a duben). Odměna za doporučení Renaty C. je dalších 10% navíc. Celková odměna Josefa A. je 30% navíc z jeho hrubé mzdy. Tedy, dubnová mzda Josefa A. bude 2860,- Kč hrubého (2200,- odměna za mystery návštěvy, 680,- odměna za doporučení dvou mystery shopperů).

Tabulka níže přehledně zobrazuje výši odměny po dobu dvou měsíců za určitý počet doporučených mystery shopperů, kteří splnili podmínky.

1. MS 2. MS 3. MS 4. MS 5. MS 6. MS 7. MS 8. MS atd.
+20% +30% +40% +50% +60% +70% +80% +90% atd.

 

Hello Innovation, s.r.o. si vyhrazuje právo na pozdější změnu podmínek, případně úplné zrušení akce. Všechna doporučení učiněná před změnou či ukončením této akce se budou řídit původními podmínkami.

Cinema city
Sephora
Costa
+420 721 759 164