STAŇ SE SHOPPEREM

Přečtěte se co je to mystery shopping, jaké jsou odměny a další potřebné informace. Pokud máte zájem stát se mystery shopperem, registrujte se do systému:
REGISTROVAT SE

WHY BECOME

MYSTERY SHOPER

Baví Vás nakupování nebo kontrolování? Chcete s námi zlepšit úroveň zákaznického servisu a přístup k zákazníkům? 

Hledáme brigádníky na pozice mystery shopper ve všech městech po celé České republice a Slovensku.

Popis činnosti: Testování služeb, obsluhy kaváren, restaurací, personálu obchodů, bank, pojišťoven, cestovních kanceláří, luxusních služeb a podniků a spousty dalších příležitostí.

Jako mystery shopper uvidíte do procesu nakupování a jak by měl vypadat zákaznický servis u konkrétních klientů. Budete znát parametry hodnocení a dostanete se k zajímavým scénářům návštěvy. V rámci mystery shoppingu si nejen zlepšíte komunikační a herecké dovednosti, ale i schopnosti vyjednávání, asertivity a konfrontace s personálem.

ODMĚNA ZA MYSTERY SHOPPING

Největší poměr návštěv je ohodnocen odměnou 200,- Kč. Odměny za mystery shopping se v agentuře Hello Innovation pohybují od 100,- Kč do 800,- Kč za jednu kvalitně provedenou návštěvu a správně a včas vyplněný dotazník.  Výše odměny se standardně odvíjí od náročnosti provedení mystery scénáře a délky návštěvy. Pokud se jedná o nestandardní mystery scénář či náročný požadavek, může být odměna několikanásobně vyšší. Odměna a přibližná časová náročnost je mystery shopperovi vždy známa dopředu.

Pokud je mystery shopper ochotný cestovat jsou mu v rámci návštěv proplaceny cestovní náklady (vždy po domluvě s koordinátorem).

Výdaje za mystery shopping:

Některé mystery návštěvy jsou spojeny s nákupem zboží a služeb. Tyto nákupy jsou mystery shopperům vždy plně proplaceny ze strany Hello Innovation. Pro plánované větší výdaje (restaurace, pobyty v hotelech, nákup dražšího zboží, větší množství návštěv s výdaji) je vždy možné domluvit se s koordinátorem předem na záloze. 

STAŇ SE SHOPPEREM PRÁVĚ TEĎ

REGISTROVAT SE

ČASOVÁ NÁROČNOST

Na začátku měsíce jsou emailem rozeslány nabídky práce a je pouze na mystery shopperovi a jeho kapacitě, kolik návštěv bude chtít daný měsíc vykonat. Ve větších městech je koncentrace mystery návštěv vyšší, v menších městech občas nižší. Mystery návštěvy jsou časové náročné podle scénáře, typicky je to od 5ti minutových rychlovek až po dvouhodinové návštěvy. Průměrná doba návštěvy je cca 20 minut. Mystery shopper může pracovat každý měsíc nebo jen tehdy, kdy mu to dovolí časová volnost a chuť mystery shoppovat.

Mystery shopping probíhá pravidelně po celé České republice a Slovensku, Německu (Berlín, Drážďany, Lipsko, Hamburg) a Rakousku (Vídeň). Nárazově také v Maďarsku, v Dubaji (UAE) a v Miami (USA).

 

BENEFITY

Odměna za to, co máte rádi - nákupy, restaurace, hotely, testování služeb, apod. Odměna je vždy známá dopředu. 

Proplacené výdaje za večeře, pobyty v hotelech, nákupy v obchodech. 

Firemní soutěže a odměny u našich klientů - vouchery do restaurací, holičství a dalších služeb. Máme přes 70 klientů, takže vám máme co nabídnout. 

Zajímavé projekty a zadání - reklamace, vrácení zboží nebo jen jednoduché informativní návštěvy. 

 

3400 Mystery
shopperů
2100 Kontrol
měsíčně

 

CO JE TO MYSTERY SHOPPING?

Mystery Shopping je jednou z technik výzkumu trhu. Tato technika spočívá v nákupu zboží a služeb, kdy mystery shopper coby zákazník navštěvuje prodejny a poptává zboží nebo služby podle předem stanoveného scénáře.

Role mystery shoppera:

Mystery shopper (zákazník) zná předem záměr návštěvy a standardy prodejny, což mu umožňuje vnímat více podnětů od prodejce. Mystery shopper sleduje celý prodejní proces, především chování a přístup personálu, jeho odborné znalosti, komunikační i prodejní schopnosti, dodržování předepsaných standardů, vzhled prodejního místa, zaměstnanců a okolí atd.

Mystery shopper po návštěvě vyplňuje předem známý dotazník, kde odpovídá a popisuje situace z návštěvy. Objektivní i subjektivní hodnocení mystery shoppera je forma zpětné vazby ke kvalitě a úrovni poskytovaných služeb. Díky tomu je mystery shopping přínosem nejen pro vedení prodejny, ale i pro samotné prodejce. Výsledky mystery shoppingu slouží ke zvýšení kvality zákaznického servisu a ke školení prodejců i vedení prodejny.

Formy mystery shoppingu:

Mystery shopping - osobní návštěva na pobočce klienta.

Mystery calling/emailing - telefonní hovor/email s požadavkem na zákaznickou linku, rezervační systém.

 

Mapa

STAŇ SE SHOPPEREM PRÁVĚ TEĎ

REGISTROVAT SE
 

SMLOUVA

Mystery shopper po registraci vyplní a odešle Hello Innovation kopii pracovní smlouvy. Smlouva může být Dohoda o provedení práce (DPP) nebo Smlouva o spolupráci (ŽL). Smlouvu mystery shopper nalezne po úspěšné registraci do systému v Knihovně souborů.

Cinema city
Sephora
Costa
+420 721 759 164